Realitná kancelária Brezno a ZvolenNehnuteľnostiRealitné službyGeodetKontaktygrafika
Predaj nehnuteľností Prenájom nehnuteľností Výkup nehnuteľností
- 1-izb byt v Podbrezovej
prípadná výmena za 3 izb na Štiavničke
- 2-izb byt v Brezne
- 2-izb byt v Podbrezovej - Štiavnička
- 2-izb byt v Banskej Bystrici

Máte nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli predať alebo prenajať? Hľadáte nehnuteľnosť podľa svojich predstáv? Neváhajte nás kontaktovať.

Geodetické služby

 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na zriadenie vecného bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafické identifikácie E-KN, C-KN a skutkového stavu
 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • vytýčenie stavebných objektov
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavby

Tieto služby Vám zabezpečí GEO PLUS:

Geodet Geo Plus
Ing. Karol Siman
GeoPLUS, s.r.o.
Brezenská 3
977 01 Brezno
tel: 048/611 6195
mobil: 0905 842 582
geoplus@geoplus.sk
www.geoplus.sk