Realitná kancelária Brezno a ZvolenNehnuteľnostiRealitné službyGeodetKontaktygrafika
Predaj nehnuteľností Prenájom nehnuteľností Výkup nehnuteľností
- 1-izb byt v Podbrezovej
prípadná výmena za 3 izb na Štiavničke
- 2-izb byt v Brezne
- 2-izb byt v Podbrezovej - Štiavnička
- 2-izb byt v Banskej Bystrici

Máte nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli predať alebo prenajať? Hľadáte nehnuteľnosť podľa svojich predstáv? Neváhajte nás kontaktovať.

Poistenie majetku a osôb

Životné poistenie
 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Základné životné poistenie
 • Poistenie detí a štúdia
 • Euro poistenie
 • Rizikové poistenie s garantovaným podielom na zisku
Štandartné produkty neživotného poistenia
 • Komplexné poistenie rodinného domu
 • Komplexné poistenie bytu
 • Poistenie bytového domu
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie úrazu a zodpovednosti
Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie právnej ochrany PRIVAT
 • Poistenie Pravnej ochrany BIZIS
 • Poistenie právnej ochrany v doprave
Poistenie motorových vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Poistenie motorových vozidiel pre prípad havarie, krádeže a živelnej udalosti - Kasko
 • Poistenie motorových vozidiel pre prípad havarie, krádeže a živelnej udalosti - čiastočné Kasko
 • Poistenie úraz - auto
 • Poistenie finančnej straty - SuperGAP

Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

podrobné informácie a výpočty v kancelárii

WUSTENROT
ČSA 10
977 01 Brezno
tel: +421 486 115 631
mob: +421 907 385 175